top of page

Acerca de

uretim-yeri.png

Üretimde Alman Teknolojisi

Geleneksel ambalajlama yöntemlerinde kullanılan malzemelerin gıdaları belirli düzeyde dış etkenlerden koruyabilen bir bariyer özelliğine sahiptirler. Yani gıdaların kalitelerinin korunması ve raf ömürlerinin uzatılması, tüketiciye daima sağlıklı raf ömrü uzun ürünlerin sunulabilmesi için uygun ambalaj malzemelerinin ve ambalajlama tekniklerinin kullanımı, gıda ambalajlama teknolojisinin temel hedefi olmuştur. 

Ayrıca günümüzde tüketicilerin daha kaliteli, sağlıklı, tazeye yakın özelliklere sahip ve raf ömrü uzun gıdaları talep etmesi de ambalajlama uygulamalarında yeni arayışlara ve gelişmelere yol açmıştır. Kaldı ki tüketicilerin daha az işlenmiş ve doğal özellikleri daha az zarar görmüş gıdaları tercih etmelerinin yanı sıra; internetten alışveriş, pazarların uluslar arası boyut kazanması ve satış

makina.png

aktivitelerinin merkezileşmesi ile bağlantılı olarak gıdaların depolama, satışa sunma ve dağıtımında ortaya çıkan değişimler, yeni ambalajlama tekniklerine dair beklenti ve taleplerdeki artışa hız kazandırmıştır. Ve yıllardır bu doğrultuda yapılan çalışmalar sonucunda “aktif ve akıllı ambalajlama” olarak adlandırılan çağdaş ambalajlama teknolojileri geliştirilmiştir. 

Aktif ambalajlama, bozulma reaksiyonlarının hızının azaltılması ve gıdanın raf ömrünün daha da uzatılabilmesi için ambalaj içindeki ortamın değiştirilmesi ya da modifiye edilmesidir. Ürünü dış etkenlerden korumada bariyer olarak kullanılan ambalaj materyaline ekstra özellikler kazandırılması olarak tanımlanabilir. Hiç kuşkusuz aktif ambalaj sadece dış etkenlere karşı bariyer bariyer oluşturmakla kalmaz; ambalajın içinde gerçekleşen olayları kontrol altına alabilir ve hatta bunlara tepki verebilir ve değişen koşullara göre gıdayı muhafaza ve kalitesini korumaya yönelik etkileşimlerde bulunabilir. Örneğin, ambalaj içindeki gaz konsantrasyonlarını değiştirebilir veya gıda yüzeyindeki mikroorganizmaları öldürebilir ve böylece güvenliğini ve duyusal özelliklerini iyileştirebilir, gıdanın kalitesini koruyarak raf ömrünü uzatabilir. 

Aktif ambalajlama teknolojisinde, çeşitli aktif bileşenler ambalaj malzemesine eklenerek ya da ambalaj içine ayrı tablet veya kesecikler halinde konularak yahut ara katman halinde kullanılarak ambalaja bazı ek işlevler kazandırılır. 

Aktif ambalajlama sistemleri çalışma prensiplerine göre “aktif salıcı – yayıcı sistemler” ve “aktif emici – tutucu sistemler” olmak üzere ikiye ayrılır. Bu sistemlerde: oksijen tutucular, etilen tutuculari karbondioksit tutucu ve salıcılar, nem düzenleyiciler, aroma ve koku maddelerini absorbe edici veya salıcılar, etanol, enzim ve antioksidan salan ambalajlar ile antimikrobiyal (bakterisavar) sistemlerden yararlanılır. 

Akıllı ambalajlar ise gıdanın güvenliği ve kalitesi bağlamında tüketiciye bilgi sağlayan ambalaj sistemleridir. Hissetme, izleme ve işaret etme potansiyelleri olan akıllı ambalajlara; sıcaklık – süre indikatörü olan ambalajlar, biyonsensörlü ve özel barkodlu ambalajlar örnek olarak verilebilir. Çalışma prensipleri, sıcaklık – süre ölçümü, enzimsel kalite değişimleri ve mikrobiyolojik aktivite ölçümüne bağlıdır. Sıcaklık -  süre indikatörü içeren ambalajlar kullanıcıyı ürünün taşıma ve dağıtımı aşamasında maruz kaldığı sıcaklık koşulları ve bunun sonucunda olabilecek kalite değişimleri hakkında bilgilendirir. Biyosensörlü ambalajlar ise kullanıcıyı üründe mikroorganizma gelişip gelişmediği bağlamında uyarır. Gelecekte bu teknolojinin daha da gelişeceği ve gıdalardaki farklı bozulma reaksiyonlarına göre tasarlanmış farklı sistemlerin üretileceği belirtilmektedir. Bunlar arasında sıcaklıkla rengi değişen, son kullanma tarihi yaklaşırken öten ve reyonlarda tüketici kendisine yaklaşırken hoş koku salarak satın alınmayı teşvik eden ambalajlar sayılabilir. 

Zeki ambalajlar olarak adlandırılan ambalajlar ise; içindeki ürünün durumunu izleyerek nakliye ve depolama sırasında ürünün kalitesi hakkında bilgi verirler. Günümüzde tedarik zincirinde ürün akışını “anında görüntü” ile izleyebilmek için istif raflarında ve konteynırlarda radyo frekansı ile tanıma yöntemi kullanılmaya başlanmıştır. 

bottom of page